Reklamacje

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe informacje na temat rękojmi zawiera §7 Regulaminu.

Procedura reklamacyjna:

 • Zaloguj się na swoje konto w serwisie BULAGO.pl, wybierz zakładkę reklamacje i wypełnij elektroniczny formularz reklamacji.
 • Wydrukuj, dokładnie wypełnij i podpisz formularz reklamacyjny. Reklamacja bez załączonego „dokumentu reklamacji” nie może zostać rozpatrzona!
 • Wyślij reklamowany produkt wraz z formularzem na adres firmy: Papirus artykuły piśmiennicze i biurowe 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5
 • Sprzedający dokona oceny zasadności reklamacji w czasie do 14 dni roboczych 
  i powiadomi o sposobie jej dalszej realizacji.
 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany, po uzgodnieniu z Kupującym:
 • dokona naprawy towaru,
 • obniży cenę reklamowanego towaru, albo
 • zwróci cenę towaru.

Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:

 • posiada wady fabryczne
 • został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu do Klienta,
 • jest niezgodny ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

Ważne:

Reklamowany produkt odsyłasz do nas na własny koszt o ile reklamacja nie zostanie uznana za uzasadnioną. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Formularz reklamacyjny: //static.abstore.pl/design/accounts/bualgo1/img/bazowy/formularz-reklamacyjny.pdf

Sprawdź stan połączenia z internetem