*INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zawiera §7 Regulaminu sklepu.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Formularz odstąpienia od umowy: http://bulago.pl/do pobrania/Formularz zwrotu_odstąpienie od umowy-nowy.pdf

*INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD KORZYSTANIA Z REKLAMACJI

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Szczegółowe informacje na temat rękojmi zawiera §8 Regulaminu.

Procedura reklamacyjna:

 • W serwisie Bulago.pl przejdź do stopki, wybierz zakładkę zwroty i reklamacje, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacyjny.

 • Reklamacja bez załączonego „dokumentu reklamacji” nie może zostać rozpatrzona!
 • Wyślij reklamowany produkt wraz z formularzem na adres firmy: Papirus artykuły piśmiennicze i biurowe 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 5
 • Sprzedający dokona oceny zasadności reklamacji w czasie do 14 dni roboczych 
  i powiadomi o sposobie jej dalszej realizacji.

 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany, po uzgodnieniu z Kupującym:
  - dokona naprawy towaru,
  - obniży cenę reklamowanego towaru, albo
  - zwróci cenę towaru.

Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:

 • posiada wady fabryczne
 • został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu do Klienta,
 • jest niezgodny ze złożonym przez Kupującego zamówieniem.

Ważne:

Reklamowany produkt odsyłasz do nas na własny koszt o ile reklamacja nie zostanie uznana za uzasadnioną. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Formularz reklamacyjny: http://bulago.pl/do pobrania/Formularz reklamacyjny.pdf

Na górze
Menu
Zamknij
Koszyk
Zamknij
Powrót
Konto
Zamknij