INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od  umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów zawiera §7 Regulaminu sklepu.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Formularz odstąpienia od umowy:

http://bulago.pl/do pobrania/Formularz zwrotu_odstąpienie od umowy-nowy.pdf